Situatie in ziekenhuis toch ernstiger

Naar vandaag blijkt uit een persbericht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, is de situatie bij het ziekenhuis toch ernstiger dan gisteren uit ons bericht bleek. Dat bericht was opgesteld op basis van mededelingen in andere media en een reactie van het ziekenhuis zelf.
Met name het zo plotseling nemen van maatregelen naar aanleiding van vraagtekens bij de kwaliteit in voorgaande jaren, wekte verbazing.
Vandaag publiceerde de Inspectie voor de Gezondheid dat het ziekenhuis met onmiddellijke ingang onder verscherpt toezicht is geplaatst. Daarnaast mag de afdeling cardiologie geen nieuwe patiŽnten opnemen.
De reden hiervoor is inderdaad de kwaliteit van de medische zorg in het verleden. Er waren twijfels en signalen van onvoldoende kwaliteit, waaronder een meer dan gemiddeld sterftecijfer. Het ziekenhuis kreeg de plicht opgelegd dat door een onafhankelijk bureau nader te laten onderzoeken.
Conform de afspraak stelde het ziekenhuis afgelopen maandag dat rapport ter beschikking aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De inhoud van het rapport heeft kennelijk luidruchtig de alarmbellen bij de inspectie dan luiden.
In het rapport wordt melding gemaakt van vermijdbare fouten, onzorgvuldige diagnose en onvoldoende duidelijkheid over de verdeling van verantwoordelijkheden.

Tussen de regels door kan men lezen, dat gezien de aard van de inhoud van de rapportage de inspectie had mogen verwachten dat het ziekenhuis inmiddels maatregelen had genomen. En kennelijk was dat niet of in onvoldoende mate het geval.

De 21e november komt de Inspectie naar Spijkenisse om te kijken of het ziekenhuis zich houdt aan de maatregelen en inmiddels werkt aan verbeteringen.
En daarmee blijkt het toezicht inderdaad behoorlijk scherp te zijn en er voor de ziekenhuisorganisatie weinig ruimte om een eigen plan te trekken.

Het bericht dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg uitgaf is te vinden op igz.nl
Ate Smit
15-11-2012 21:01:41


SpijkeNieuws.nl, het nieuws voor Spijkenisse e.o. - Situatie in ziekenhuis toch ernstiger