Problemen ziekenhuis groter dan eerder bekend was

Nieuwsuur publiceerde vanavond een rapport waarin verslag werd gedaan van 50 onderzochte sterfgevallen in het Ruwaard van Putten ziekenhuis.
De problemen (zie eerdere berichten) blijken niet alleen op de afdeling cardiologie te spelen. Er is zelfs sprake van gevallen waarin het overlijden van patienten voorkomen had kunnen worden.
Daarnaast zijn de gebruikte middelen (morfine) sinds 2009 niet meer toegestaan in de terminale fase van een patient.
In het programma werd een zoon van een overleden vrouw aan het woord gelaten. Hij vertelde dat zijn moeder werd verpleegd op de longafdeling en dat er geen aanwijzing was voor gevaar voor het leven. Zonder aanwijsbare reden verslechterde de situatie van zijn moeder. Zij werd behandeld met morfine en overleed kort daarop.

Het onderzoek naar de 50 sterfgevallen heeft uitgewezen dat in 20 gevallen morfine is toegediend, terwijl dit middel sinds 2009 niet meer gebruikt mag worden in een terminale fase.

Daarnaast levert het onderzoek als resultaat, dat in een aantal gevallen patienten niet alleen enkele dagen eerder zijn overleden dan nodig was, maar dat overlijden zelfs voorkomen had kunnen worden.

De problemen blijken zich dus niet te beperken tot de afdeling cardiologie en de ernst van de problemen blijkt groter te zijn dan tot op heden in berichten naar buiten is gekomen.

In Nieuwsuur werd vanavond aan de heer van Zoelen van het ziekenhuis de vraag voorgelegd of het eigenlijk wel verantwoord is dat de afdeling cardiologie weer gefaseerd opgesteld wordt. Zijn antwoord hierop was ja. Door het verscherpte toezicht van de inspectie (met aangekondigde en onaangekondigde bezoeken) is volgens hem op dit moment sprake van een veilige situatie voor de patienten.

Een uitgebreider artikel over het rapport is te vinden op www.nieuwsuur.nl.
Ate Smit
18-12-2012 23:04:35


SpijkeNieuws.nl, het nieuws voor Spijkenisse e.o. - Problemen ziekenhuis groter dan eerder bekend was